PETAK


Petak je meni poseban dan u sedmici.
Znam da je i mnogim drugima. Za petak me veže puno toga. Dok sam bio zaposlen znao sam da me čeka vikend i odmor a tko se tome ne raduje? Kad sam otišao u mirovinu petkom imam običaj da se generalno očistim i idem na džumaj. Ovo mi je prešlo u naviku i radujem se petku. Primijetio sam da su neke zanatske radnje ovaj dan uzele kao neradni i to pozdravljam svakako. Petkom i ja izbjegavam da radim bilo šta na svom domaćinstvu a ako sam kad prekršio to pravilo znala me pratiti nesreća.
Toliko za sad o petku a kad sam bio mlađi od stariji sam čuo da su se uoči petka kupali sa svojim hanumama
a da je tako primijetio sam da su tog dana posebno znali biti veseli pa i naglas i za pjevušiti. Mi bi to znali prokomentarisati da se nisu kupali na suho!


Ove 2017 godine navršavam 60 godina a još nisam načisto kako opisati ovo proteklo vrijeme koje je tako brzo i turbulentno proteklo da ni sam neznam kako. Želim se sjećati samo lijepih stvari ako uspijem i sa vama javno podijeliti. Neće tu biti nekog reda jer to je već obaveza a ja baš ne volim obaveze jer mi ugrožavaju moju smirenost do koje mi je stalo.